เนื้อเพลงโรงเรียน
เนื้อเพลงโรงเรียน

เพลงโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ

 

*พวกเราโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ  กำเนิดเกิดก่อที่จังหวัดกาญจนบุรี

มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำศักดิ์ศรี  พัฒนาชีวีให้สุขสรรคด้วยการศึกษา

รักการเรียน  เพียรทำดีมีพลานามัย ใส่ใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมด้วยการวิชา

นำชุมชนพัฒนาเกิดภูมิปัญญา เด็กไทยก้าวหน้างามสง่าเป็นศรีสังคม

ม่วงชมพูงามเด่นท่ามกลางเหมืองทอง ต้นชงโคเป็นสัญญาลักษณ์เหมือนดังศักดิ์ศรี

สัมผัสธรรมชาติอุทยานป่าเขียวขจี ตามรอยดำริเศรษฐกิจพออยู่พอกิน

ด้านการเรียนเราเรียนแบบบูรณา มากด้วยวิชาคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ซื่อสัตย์กล้าหาญเสียสละตอบแทนแผ่นดิน แด่องค์นวมินทร์สองท่อเราของปฏิญาณ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.09 KB