ภาพกิจกรรม
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
การจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ โดยคุณบรรจง  รสจันทร์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแล มาเป็นประธานในพิธีเปิดในงานนี้
ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมงานนี้เป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2561,23:52   อ่าน 261 ครั้ง