ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา

ประกาศ โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา

 

             โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2558,00:00   อ่าน 812 ครั้ง