ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ข่าว โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ กรกฎาคม 2560 (อ่าน 207) 03 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ ข่าว โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ มิถุนายน 2560 (อ่าน 195) 22 ก.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 276) 04 มิ.ย. 60
ประกาศค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2559 ระดับปฐมวัย (อ่าน 378) 16 มิ.ย. 59
ประกาศค่าเป้าหมายการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 479) 16 มิ.ย. 59
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา (อ่าน 812) 03 มี.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 508) 18 ก.พ. 58
ประชาสัมพันธ์ แผนที่การเดินทางสู่โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ (อ่าน 833) 06 ต.ค. 57
ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะครูทุกท่าน แจกไฟล์สมุด ปพ. ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 556) 30 ก.ย. 57
ทดสอบระบบ (อ่าน 506) 30 ก.ย. 57
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 456) 19 ก.ย. 57
ประกาศค่านิยม 12 ประการ (คสช.) (อ่าน 1708) 02 ก.ย. 57
ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Study Report : SSR) (อ่าน 3279) 02 มิ.ย. 57
เอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา เพื่อเตรียมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 951) 30 พ.ค. 57
แจ้งจาก สพป.กจ.3 การกรอกข้อมูลครู นักเรียน ห้องเรียน (โครงการแท็บแล็ต) ปี 2557 (อ่าน 606) 24 พ.ค. 57
แจ้งจาก สพป.กจ.3 การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 573) 24 พ.ค. 57
ทดสอบการติดต่อโรงเรียน (อ่าน 374) 24 พ.ค. 57
แจ้งประกาศจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 395) 23 พ.ค. 57