กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนันท์นภัส ชาวเมืองนนท์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมพงษ์ แซ่โซ้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1