ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.๑-๓ ระดับเขต
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอนุรักษ์ แซ่อึ้ง
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2559,14:18   อ่าน 251 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.๑-๓ ระดับเขต
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรวินันทน์ จันทร์มณี
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2559,14:17   อ่าน 225 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ม.๑-๓ ระดับภาค
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ จันทร์พวง
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2559,14:10   อ่าน 243 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรากิม วิเศษสุนทร
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2558,22:17   อ่าน 241 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเพ็ญพักตร จันทร์พวง
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2558,22:10   อ่าน 238 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรวุฒิ    พิมพ์วงศ์สวย
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2557,11:31   อ่าน 378 ครั้ง